dokument obowiązujący


 Wschowa, dnia 11 kwietnia 2024 r. 

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie 

ul. Niepodległości 1 

67-400 Wschowa 


OGŁOSZENIE 

unieważniam następujące przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym działka o nr ewidencyjnym nr 513/3, obręb Lgiń, które odbyły się dnia 04-04-2024 r.: 

1) sektor nr 4 o powierzchni 37,5 m² 

2) sektor nr 5 o powierzchni 37,5 m² 


Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „A18UT” –tereny usług turystycznych a sektory 4 i 5 miały być przeznaczone na prowadzenie sezonowej działalności handlowej lub gastronomi. 


p.o. Dyrektora 

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie 

(-) Artur Obuchowicz 

Załączniki

  1. 83.00 KB

Utworzono: 11.04.2024 604

rejestr zmian